Jak wykryć plastik w produktach spożywczych?

opaska MCT

W dobie wszechobecnego plastiku istnieje duże ryzyko, że znajdzie się on również w produktach spożywczych. Jak zapobiegać ryzyku zanieczyszczenia plastikiem produktów spożywczych, a co za tym idzie jego połknięciu przez ludzi?

Eliminacją tego i innych, podobnych ryzyk zajmuje się system bezpieczeństwa HACCP. Jednym z zaleceń jest stosowanie na liniach produkcyjnych jedynie materiałów wykrywalnych przez detektory metali, które są tam powszechnie używane w celu eliminacji zanieczyszczeń elementami metalowymi (eliminacja przysłowiowego gwoździa w chlebie). No tak, ale przecież plastik nie jest wykrywalny ani magnetycznie, ani przez detektory rentgenowskie. Otóż wykrywalność tworzyw sztucznych uzyskuje się poprzez domieszkowanie ich pigmentem (pyłem) metalowym. 

Jednym z produktów dedykowanych do przemysłu spożywczego są opaski kablowe MCT. Dzięki dodaniu metalu do poliamidu możliwe jest wykrycie czujnikiem magnetycznym lub detektorem rentgenowskim, zarówno całej opaski jak i jej kawałków.

Opaski, a także elementy mocujące wykrywalne magnetycznie dostępne są w naszym sklepie.