Wspieramy polski kapitał intelektualny – koło naukowe Robocik

KN Robocik

Skład Techniczny został jednym z patronów Strategicznego Koła Naukowego Politechniki Wrocławskiej KN Robocik. 

To Koło Naukowe aktywnie działające od 1997 roku. Od kilku lat, jako projekt PWr Diving Crew, skupiające się na konstruowaniu zdalnie sterowanych pojazdów podwodnych (ROV) oraz autonomicznych (AUV). Tego typu pojazdy wykorzystywane są w ratownictwie wodnym do lokalizowania tonących osób wpływania do trudno dostępnych miejsc. Wspomagają nurków wykonując pomiary, fotografie oraz filmy. Wykonują inspekcje wodociągów i konstrukcji podwodnych w celach monitoringu oraz precyzyjnego wykonywania zadań modernizacyjnych.

Zbierają również informacje o etapie i mechanizmach topnienia lodowców, kluczowe dla prowadzenia badań powierzchni polodowcowych. W obrębie badań archeologicznych i turystyce zebrane przez nie dane pomagają w eksploracji zatopionych statków czy miast oraz tworzeniu wizualizacji i modeli dna. Badania oceanograficzne są również dziedziną, w której wykorzystywane są pojazdy podwodne do monitorowania środowiska oceanicznego, pozyskiwania próbek fauny i flory, analizy prądów, kontroli ujść rzek do mórz oraz obserwacji zmian zachodzących w podwodnym ekosystemie. 

Wszyscy członkowie Koła stale pracują nad rozwojem nie tylko projektu, ale również samych siebie.