Zalewy do elektroniki oraz połączeń kablowychhttps://www.skladtechniczny.pl/strona/lakiery-powloki-do-elektroniki/lakiery-i-powoki-do-elektroniki.jpg

Produkty:
Dwuskładnikowa zalewa poliuretanowa PUR44 Flex Relicon 95ml 435-00350
PUR44 Flex – Elastyczna dwuskładnikowa żywica poliuretanowa PUR44 Flex. Kolor czarny. Stworzona specjalnie do naprawy elastycznych kabli i przewodów. Odpowiednia do wielu zastosowań - do zalewania, uszczelniania, izolacji elektrycznej, odlewania elastycznych elementów.

 

Dwuskładnikowa zalewa poliuretanowa PUR33 Relicon 95ml 435-00250

PUR33 – Standardowa dwuskładnikowa żywica poliuretanowa PUR33. Zielona. Twarda. Stworzona do naprawy kabli i przewodów. Odpowiednia do wielu zastosowań: zalewania, uszczelniania, izolacji elektrycznej, odlewania elementów.

 

*******

Kauczuk silikonowy jednoskładnikowy (RTV-1) i dwuskładnikowy (RTV-2), z którego wykonuje się kleje silikonowe i zalewy silikonowe, posiada także bardzo wysoką odporność temperaturową. Potocznie stosuje się wręcz termin silikon wysokotemperaturowy. Standardowy klej silikonowy jest odporny na temperaturę do 150oC przy pracy ciągłej, a silikon wysokotemperaturowy, czyli klej silikonowy ze specjalnymi dodatkami do 250-275oC.

Klej silikonowy RTV-1

Kleje silikonowe RTV-1 są to jednoskładnikowe masy silikonowe, które utwardzają się w temperaturze pokojowej od wilgotności powietrza. Podczas utwardzania wydzielają produkt resztkowy w postaci oparu, zazwyczaj o charakterystycznym zapachu. W zależności od rodzaju wydzielanego oparu kleje silikonowe klasyfikowane są na trzy grupy:

1.    Klej silikonowy kwasowy (aicid), wydzielający opar kwasu octowego
2.    Klej silikonowy bazowy lub aminowy, wydzielający związki aminowe
3.    Klej silikonowy neutralny, wydzielający albo tlenki (oxim) albo opar alkoholu etylowego lub metylowego (alcoxy)

Wydzielanie produktu resztkowego podczas utwardzania się powoduje, że kleje silikonowe RTV-1 posiadają skurcz równy ilości wydzielonego produktu resztkowego. Standardowo skurcz kleju silikonowego RTV-1 zawiera się w przedziale 3-5%.

Kleje silikonowe RTV-1 charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża oraz wygodą stosowania. Wadą natomiast jest dość długi czas utwardzania (pełne utwardzanie zazwyczaj wynosi ok. 12h/mm), uzależniony od wilgotności powietrza (min. 50%).

Klej silikonowy RTV-2

Kleje silikonowe RTV-2 są to dwuskładnikowe masy silikonowe, które utwardzają się w temperaturze pokojowej lub w podwyższonej. Dzielą się silikony kondensacyjne, charakteryzujące się skurczem na poziomie 1,5-2%, oraz silikony addycyjne, posiadające skurcz ok. 0,1%. Silikony kondensacyjne są masami, gdzie prędkość utwardzania reguluje się poprzez dodanie odpowiedniej ilości utwardzacza lub zastosowaniu utwardzacza o mniejszej lub większej reaktywności. Najczęstsze zastosowanie silikonów kondensacyjnych to zalewa silikonowa do elektroniki i elektrotechniki. Czasami stosuje się je również jako klej silikonowy wysokotemperaturowy do produkcji wielkoseryjnej.

Silikony addycyjne są natomiast bardziej nowoczesnymi masami, których utwardzanie reguluje się zarówno chemicznie przy pomocy katalizatora (przyspieszenie reakcji) i inhibitora (opóźnienie reakcji), jak również poprzez podwyższenie lub obniżenie temperatury od poziomu temperatury pokojowej tj. 23 oC. Najczęstsze zastosowania silikonów addycyjnych to zalewa do elektroniki, również jako żel do zalewania elektroniki oraz klej silikonowy szybko utwardzalny.